Półtorak Nina, Procedura prejudycjalna - wprowadzenie i wyrok TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG

Omówienia
Opublikowano: EPS 2010/9/49-53
Autor:

Procedura prejudycjalna - wprowadzenie i wyrok TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG

Wyrok w sprawie Kücükdeveci jest niezwykle interesujący dla analizy poglądów Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS lub Trybunał) na kwestię bezpośredniego skutku dyrektyw. Niezależnie jednak od tego zagadnienia dotyczy on podstawowych problemów procedury prejudycjalnej. W wyroku tym TS odpowiedział na wątpliwości sądu dotyczące możliwości pominięcia przepisu prawa krajowego w procesie stosowania prawa bez wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Potwierdził, że nawet jeżeli prawo krajowe zobowiązywałoby sąd do wystąpienia prejudycjalnego, to według prawa UE wystąpienie nie jest warunkiem pominięcia przepisu krajowego sprzecznego z prawem unijnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX