Półtorak Nina, Procedura prejudycjalna - wprowadzenie i wyrok TS z 14.01.1974 r. w sprawie 166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf v. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

Omówienia
Opublikowano: EPS 2010/8/58-59
Autor:

Procedura prejudycjalna - wprowadzenie i wyrok TS z 14.01.1974 r. w sprawie 166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf v. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

Wyrok z 14.01.1974 r. w sprawie Rheinmühlen jest jednym z podstawowych dla kwestii interpretacji kompetencji sądu krajowego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Według rozstrzygnięcia sprawy Rheinmühlen kompetencji tej nie może wyłączyć nawet zasada prawa krajowego, przewidująca związanie sądu wyrokiem sądu wyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX