Janczukowicz Krzysztof, Preparowanie dokumentacji w związku z fikcyjnym zatrudnieniem nie zawsze jest przestępstwem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Preparowanie dokumentacji w związku z fikcyjnym zatrudnieniem nie zawsze jest przestępstwem

Odpowiada za przestępstwo z art. 271 k.k. kto, będąc uprawnionym do wystawienia dokumentu, poświadcza w nim nieprawdę. SN wyjaśnia, w jakim zakresie przepis ten może być stosowany w związku z wystawianiem nieprawdziwych dokumentów poświadczających fikcyjne zatrudnienie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access