Precyzja sądu konieczna jest także przy skazaniu za czyn ciągły - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Precyzja sądu konieczna jest także przy skazaniu za czyn ciągły

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Precyzja sądu konieczna jest także przy skazaniu za czyn ciągły

Instytucja czynu ciągłego nie znosi wymogu dokładnego określenia czynu przypisanego oskarżonemu, w tym łącznej wartości przedmiotu przestępstwa, a skazanie za pomocnictwo wymaga wskazania okoliczności świadczących o tym, że pomocnik miał zamiar ułatwić sprawcy dokonanie przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX