Partyk Aleksandra, Prawomocne skazanie za pomówienie istotne w sporze o ochronę dóbr osobistych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Prawomocne skazanie za pomówienie istotne w sporze o ochronę dóbr osobistych

Pozwana została zobowiązana m.in. do przeproszenia powódki. W skardze kasacyjnej pozwana bezzasadnie podnosiła, że sądy błędnie ustaliły zakres związania wydanym prawomocnym wyrokiem skazującym- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX