Partyk Aleksandra, Prawo spółki z patentu nie chroni prezesa zarządu przed odpowiedzialnością

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Prawo spółki z patentu nie chroni prezesa zarządu przed odpowiedzialnością

Powódka skierowała pozew o zapłatę przeciwko prezesowi zarządu spółki z o.o. Egzekucja z majątku spółki była bowiem bezskuteczna. Trudno zbywalne prawo z patentu, jakim dysponuje spółka, nie może tu być brane pod uwagę - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access