Prawo konsumenckie Unii Europejskiej – rozszerzona prawomocność wyroku o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone a... - OpenLEX

Mucha Joanna, Prawo konsumenckie Unii Europejskiej – rozszerzona prawomocność wyroku o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone a gwarancje procesowe przedsiębiorców – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.12.2016 r., C-119/15, Biuro podróży "Partner" sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi UOKiK

Omówienia
Opublikowano: EPS 2022/4/52-59
Autor:

Prawo konsumenckie Unii Europejskiej – rozszerzona prawomocność wyroku o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone a gwarancje procesowe przedsiębiorców – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.12.2016 r., C-119/15, Biuro podróży "Partner" sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi UOKiK

W artykule poruszono kwestię rozszerzonej prawomocności wyroku o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w kontekście gwarancji procesowych przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX