Warecka Katarzyna, Pracownik może pisać na tematy zawodowe w Internecie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 5 listopada 2019 r., 11608/15 (Herbai)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Pracownik może pisać na tematy zawodowe w Internecie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 5 listopada 2019 r., 11608/15 (Herbai)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 5 listopada uznał, że zwolnienie z pracy pracownika banku, zatrudnionego w dziale HR, za prowadzenie strony internetowej poświęconej zagadnieniom HR, stanowiło naruszenie prawa do wolności wypowiedzi skarżącego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX