Pracownik ma obowiązek odzyskać pełnię zdrowia i zdolność do pracy - OpenLEX

Zasada Jarosław, Pracownik ma obowiązek odzyskać pełnię zdrowia i zdolność do pracy

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pracownik ma obowiązek odzyskać pełnię zdrowia i zdolność do pracy

Przejawem troski pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby o dobro zakładu pracy jest stosowanie się do wskazań lekarskich i powstrzymywanie się od wykonywania czynności mogących przedłużyć jego nieobecność w pracy - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 44/00, Lex nr 47126.

Orzeczenie to wydano w sprawie przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy. Powód był zatrudniony u pozwanego w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku magazyniera-montera sprzętu RTV. W okresie niezdolności do pracy, spowodowanej przewlekłym zapaleniem trzustki, pracownik, ignorując zalecenia lekarza, dokonał instalacji około 30 anten telewizyjnych. Dowiedziawszy się o tym, pracodawca złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.

Sąd Rejonowy uwzględnił żądanie pozwu. W jego ocenie, choć powód niewątpliwie nadużył świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a wykonywanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX