Rosa Agnieszka, Pracownica w ciąży nie zawsze chroniona

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Pracownica w ciąży nie zawsze chroniona

Zasadniczo, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. Umowa na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu. Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19.03.2002 r., I PKN 156/01, LEX nr 74585.

Artykuł 177ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. jest jednym z przykładów szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Ogranicza, a nawet wyłącza uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Dotyczy to również wypowiedzeń zmieniających. Ingeruje w czas trwania umów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX