Sondej Marek Zbigniew, Pracował w polu więc borelioza może być uznana za chorobę zawodową

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Pracował w polu więc borelioza może być uznana za chorobę zawodową

Występowanie warunków szkodliwych dla zdrowia zarówno w środowisku pracy, jak i poza środowiskiem zawodowym nie wyklucza ustalenia, że rozpoznana choroba zawodowa była spowodowana jednak warunkami pracy narażającymi pracownika na jej powstanie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX