Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo - OpenLEX

Zasada Jarosław, Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

-Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów bhp. Jego zadanie sprowadza się do zagwarantowania podwładnym faktycznego bezpieczeństwa - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2016 r., III PK 146/15, LEX nr 2112315.

Orzeczenie to wydano w sprawie z powództwa byłej pracownicy o zapłatę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zatrudniona w punkcie przyjmowania zakładów, została napadnięta i pobita przez nieznanego sprawcę, wskutek czego doznała m.in. stłuczenia prawej okolicy podżuchwowej, prawej okolicy podoczodołowej oraz pourazowego złamania z przemieszczeniem przegrody nosa. Roszczenie przeciwko pracodawcy uzasadniać miało, w ocenie powódki, niezapewnienie jej bezpiecznych warunków pracy, np. monitoringu lokalu, stanowiska pracy zaopatrzonego w szybę oddzielającą ją od klienta czy dwuosobowej obsady miejsca pracy.

Sąd I instancji uznał jej żądanie za bezzasadne, nie dopatrując się po stronie pracodawcy zawinienia ani...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX