Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy

Tylko okresy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy kreują i wypełniają weryfikowalne kryterium uznania pracy o cechach znacznej szkodliwości dla zdrowia lub znacznego stopnia uciążliwości, lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia - stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku z wyroku z 13 maja 2016 r., III AUS 36/16.

Orzeczenie zapadło w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury. Organ rentowy nie przyznał tego świadczenia, ponieważ ubezpieczony nie wykazał co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Sąd I instancji oddalił odwołanie od tej decyzji ZUS. Jak ustalono w toku postępowania, ubezpieczony zatrudniony był jako spawacz i wykonywał prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym i gazowym wymienione w dziale XIV, pkt 12 wykazu "A" rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?