Partyk Aleksandra, Pożyczkodawca nie musi pozywać małżonka pożyczkobiorcy, aby wygrać proces o zapłatę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Pożyczkodawca nie musi pozywać małżonka pożyczkobiorcy, aby wygrać proces o zapłatę

Powód domagał się zapłaty od pozwanego, z którym łączyła go umowa pożyczki. Powództwo okazało się zasadne, gdyż pieniędzy nie zwrócono w terminie. To, że pozwany w dacie zawierania umowy pozostawał we wspólności majątkowej małżeńskiej nie oznacza, że jego żona również powinna zostać oznaczona jako pozwana w sprawie – orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX