Partyk Aleksandra, Pożyczka pod zastaw mieszkania może być formą wyzysku

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Pożyczka pod zastaw mieszkania może być formą wyzysku

W umowie pożyczki zastrzeżono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia mieszkania na zabezpieczenie spłaty. Jednak definitywna utrata prawa do zwrotu mieszkania w razie niespłacenia pożyczki w terminie to rażące naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX