Pozazawodowe czynniki ryzyka nie wykluczają stwierdzenia choroby zawodowej - OpenLEX

Zasada Jarosław, Pozazawodowe czynniki ryzyka nie wykluczają stwierdzenia choroby zawodowej

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pozazawodowe czynniki ryzyka nie wykluczają stwierdzenia choroby zawodowej

Współistnienie czynników pozazawodowych – przy uznanym przez organy narażeniu zawodowym, występującym przez kilkadziesiąt lat pracy – nie jest wystarczające do wzruszenia domniemania związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem choroby a wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na jej powstanie – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 października 2015 r., IV SA/Gl 183/15, LEX nr 1927148.

Orzeczenie to wydano w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej.

W stanie faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził u skarżącej przewlekłej choroby zawodowej (zespołu cieśni nadgarstka). Podstawą takiej decyzji były dane o narażeniu zawodowym, wyniki przeprowadzonych badań oraz istnienie u skarżącej zatrudnionej w latach 1977-2012 na stanowisku laboranta w kotłowni węglowej, pozazawodowych czynników ryzyka zespołu cieśni nadgarstka, tj. leczenia hormonalnego z powodu powiększenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX