Pozaodsetkowe koszty kredytu zgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 26 marca 2020 r., C-779/18 (Mikrokasa) - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Pozaodsetkowe koszty kredytu zgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 26 marca 2020 r., C-779/18 (Mikrokasa)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Pozaodsetkowe koszty kredytu zgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 26 marca 2020 r., C-779/18 (Mikrokasa)

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu są ograniczone do ustalenia pułapu i metody obliczania tych kosztów, a także konsekwencji naruszenia tego pułapu, stąd też nie stoją one na przeszkodzie przepisom dyrektywy 2008/48 w sprawie umów o kredyt konsumencki - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. W wyroku Trybunał nie zakwestionował też uprawnienia sądu krajowego do sprawdzania, czy sposób ustalania pozaodsetkowych kosztów kredytu ma ewentualnie nieuczciwy charakter.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX