Powód złoży kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu gdy pozew stanowi "pieniactwo procesowe" - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Powód złoży kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu gdy pozew stanowi "pieniactwo procesowe"

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Powód złoży kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu gdy pozew stanowi "pieniactwo procesowe"

Jeśli pozwany nie uprawdopodobni tego że powództwo jest oczywiście bezzasadne, a brak ustanowienia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu uniemożliwi przyszłą ich egzekucję od powoda, to taki wniosek podlega oddaleniu- uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX