Potwierdzone problemy alkoholowe opiekuna rzutują na prawo do świadczeń - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Potwierdzone problemy alkoholowe opiekuna rzutują na prawo do świadczeń

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Potwierdzone problemy alkoholowe opiekuna rzutują na prawo do świadczeń

Wójt uchylił decyzję, na mocy której opiekunowi przyznano zasiłek. Z materiału dowodowego wynikało, że opiekun nadużywa alkoholu. Skarżący w toku postępowania nie zgłaszał wniosków dowodowych, by wykazać, że należycie opiekuje się matką. Nie było więc podstaw do uwzględnienia skargi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX