Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne

Nie można skutecznie wnieść skargi do sądu administracyjnego, jeśli strona wcześniej nie złoży odwołania od decyzji organu pierwszej instancji. Dopiero po wyczerpaniu tego trybu, sąd administracyjny rozpozna skargę wniesioną od decyzji ostatecznej- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX