Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy VAT podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (I FSK 1133/13, I FSK... - OpenLEX

Gumola Mariusz, Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy VAT podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (I FSK 1133/13, I FSK 1134/13, I FSK 1228/13)

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy VAT podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (I FSK 1133/13, I FSK 1134/13, I FSK 1228/13)

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio trzy istotne postanowienia, które prowadzą do zwiększenia ochrony podatników przed nieuzasadnionym przedłużaniem przez organy podatkowe terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Są to postanowienia z dnia 10 lipca 2013 r., I FSK 1133/13 i I FSK 1134/13, oraz z dnia 23 lipca 2013 r., I FSK 1228/13. W orzeczeniach tych NSA uznał, że postanowienie w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy VAT podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego bez względu na tryb, w którym takie postanowienie zostało wydane. Wcześniej sądy administracyjne odmawiały podatnikom prawa do wniesienia skargi na takie postanowienia, jeśli były one wydawane w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego albo postępowania kontrolnego. Korzystna dla podatników zmiana stanowiska sądów administracyjnych oznacza, że obecnie będzie możliwe poddanie sądowej kontroli sprawowanej w oparciu o kryterium zgodności z prawem każdego postanowienia przedłużającego termin zwrotu różnicy VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX