Malinowski Michał, Pośrednio uiszczana licencja też powiększa wartość celną towarów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Pośrednio uiszczana licencja też powiększa wartość celną towarów

Opłacanie faktur za udzielenie licencji było warunkiem koniecznym wywiązania się z warunków umowy licencyjnej. Skoro zaś opłaty licencyjne pozostawały w ścisłym związku z określonymi partiami zamawianych i importowanych towarów brak było podstaw do wykazywania wartości celnej towaru bez ich uwzględnienia i ograniczenia jej tylko do zapłaconej ceny zakupu. Tak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie spółki zależnej należącej do grupy kapitałowej, w której należności odrębnie regulowała spółka nadrzędna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX