Partyk Aleksandra, Poprawna postawa skazanego w warunkach osadzenia nie wystarczy do udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Poprawna postawa skazanego w warunkach osadzenia nie wystarczy do udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia

Mimo, że skazany w warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, to okoliczność ta nie przemawia jeszcze za uwzględnieniem jego wniosku o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Z dobrodziejstwa tej instytucji może skorzystać ten, kto wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w proces odbywania kary - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX