Sobczak Krzysztof, Polski system dyscyplinarny dla sędziów sprzeczny z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 15 lipca 2021 r., C-791/19 (Komisja p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Polski system dyscyplinarny dla sędziów sprzeczny z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 15 lipca 2021 r., C-791/19 (Komisja p. Polsce)

System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, który nie zapewnia niezależności Izby Dyscyplinarnej, nie jest zgodny z prawem Unii - stwierdził w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX