Partyk Aleksandra, Polska przegrywa spór o dyrektywę siedliskową i ptasią. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2023 r., C-432/21 (Komisja p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Polska przegrywa spór o dyrektywę siedliskową i ptasią. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2023 r., C-432/21 (Komisja p. Polsce)

Polskie przepisy dotyczące lasów nie uwzględniały tego, co wynika z dyrektyw siedliskowej i ptasiej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Nie można w szczególności obchodzić zakazów ustanawianych w dyrektywach. Określone działania odnoszące się do przyrody powinny móc być oceniane przez sąd, jeśli o to zwrócą się organizacje działajace na rzecz ochrony środowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX