Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 28 września 2016 r., III UZP 10/16.

Pierwsza Prezes SN wniosła o rozstrzygnięcie przez powiększony skład Sądu Najwyższego zagadnienia prawnego powstałego w związku z rozbieżnymi rozstrzygnięciami co do obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: FEP) za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, uregulowanego w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - dalej u.e.p.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.e.p., składki na FEP opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 u.e.p.

W ocenie Sądu Najwyższego, obowiązek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?