Partyk Aleksandra, Podział majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej jest wykluczony

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Podział majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej jest wykluczony

Pozwany w skardze kasacyjnej podniósł, że Sąd Najwyższy powinien odnieść się do wątpliwości interpretacyjnych związanych z problematyką podziału majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności ustawowej. Skarga nie mogła zostać przyjęta do rozpoznania. Zagadnienie to nie jest bowiem nowe. Z orzecznictwa wynika, w jaki sposób należy wykładać przepisy o podziale majątku wspólnego – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX