Podstawę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych stanowi w dalszym ciągu ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę - OpenLEX

Oziemska Sara, Podstawę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych stanowi w dalszym ciągu ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Podstawę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych stanowi w dalszym ciągu ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego, która weszła w życie 28.06.2015 r. ustawodawca wyraźnie wskazał, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która nie musi posiadać statusu wykonalności. Jednakże rozwiązanie to niesie za sobą ryzyko dla inwestorów, dlatego też wykładnia art. 28 pr. bud., zgodnie z którą podstawę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych stanowi ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, jest w dalszym ciągu aktualna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX