Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Podstawa prawna naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Kwestia naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej nie została uregulowana w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wątpliwości budzi również zastosowanie w tym przypadku przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zauważając powstały problem w piśmie z dnia 13 września 2013 r. (DSR-I-074-913-I-TU/13) wskazuje, iż sprawa ta zostanie uregulowana przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?