Partyk Aleksandra, Podmiot leczniczy musi chronić dokumentację pacjentów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Podmiot leczniczy musi chronić dokumentację pacjentów

Placówka medyczna była w sporze cywilnym z wynajmującym jej lokal. Spółka dysponująca dokumentacją medyczną powinna była więc przewidzieć, że może dojść do rozwiązania umowy najmu i przejęcia budynku wraz z dokumentacją. Takie praktyki naruszają zbiorowe prawa pacjentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX