Podatki: handlowy i od reklam - zgodne z prawem UE. Omówienie wyroków z dnia 16 marca 2021 r., C-562/19 P (Komisja p. Polsce) i... - OpenLEX

Koślicki Krzysztof, Podatki: handlowy i od reklam - zgodne z prawem UE. Omówienie wyroków z dnia 16 marca 2021 r., C-562/19 P (Komisja p. Polsce) i C-596/19 P (Komisja p. Węgrom)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Podatki: handlowy i od reklam - zgodne z prawem UE. Omówienie wyroków z dnia 16 marca 2021 r., C-562/19 P (Komisja p. Polsce) i C-596/19 P (Komisja p. Węgrom)

Polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Trybunał na wtorkowym posiedzeniu oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyroki Sądu UE jako sądu pierwszej instancji. Podstawą opodatkowania polskim podatkiem jest miesięczny przychód w wysokości przewyższającej 17 milionów złotych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX