Lasiński-Sulecki Krzysztof, Podatek od mocy cieplnej reaktorów jądrowych. Omówienie do wyroku TS z dnia 1 października 2015 r., C-606/13

Omówienia
Opublikowano: PP 2015/11/60-61
Autor:

Podatek od mocy cieplnej reaktorów jądrowych. Omówienie do wyroku TS z dnia 1 października 2015 r., C-606/13

Artykuł 4 ust. 2 i art. 21 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej – dalej dyrektywa 2003/96, należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przewiduje nałożenie podatku od mocy cieplnej reaktorów jądrowych, ponieważ taki podatek nie wchodzi w zakres stosowania tej dyrektywy.

Dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania należy interpretować w ten sposób, że podatek pobierany od mocy cieplnej reaktora jądrowego nie stanowi „podatku akcyzowego” w rozumieniu tej dyrektywy.

Prezentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego. Spółka OKG AB eksploatuje elektrownię jądrową. W okresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX