Malinowski Michał, PIT: rezygnacja z diety nie wyklucza limitu zwolnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

PIT: rezygnacja z diety nie wyklucza limitu zwolnienia

Nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie w trakcie podróży służbowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak wynika z wyroku NSA z 19.07.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX