Partyk Aleksandra, PIT: brak aktualizacji adresu podatnika może skutkować skutecznością doręczenia przez awizo

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

PIT: brak aktualizacji adresu podatnika może skutkować skutecznością doręczenia przez awizo

Doręczenie przez "dwukrotne awizo" korespondencji na znany organowi adres podatnika jest skuteczne, jeżeli strona nie wykaże, że faktycznie tam nie zamieszkuje - uznał NSA.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX