Pismo dot. rozszerzenia powództwa nie doręcza się bezpośrednio pełnomocnikowi przeciwnika - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Pismo dot. rozszerzenia powództwa nie doręcza się bezpośrednio pełnomocnikowi przeciwnika

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Pismo dot. rozszerzenia powództwa nie doręcza się bezpośrednio pełnomocnikowi przeciwnika

Odpis pisma procesowego pełnomocnika powoda zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega bezpośredniemu doręczeniu pełnomocnikowi pozwanego - wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX