Warecka Katarzyna, Pierwsze przesłuchanie podejrzanego tylko z adwokatem. Omówienie wyroku ETPC z dnia 11 maja 2023 r., 47834/19 (Lalik)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Pierwsze przesłuchanie podejrzanego tylko z adwokatem. Omówienie wyroku ETPC z dnia 11 maja 2023 r., 47834/19 (Lalik)

Niezapewnienie podejrzanemu adwokata przy pierwszym przesłuchaniu przez policję, przesłuchanie podejrzanego znajdującego się pod wpływem alkoholu, a następnie wykorzystanie tak zgromadzonych dowodów w procesie karnym, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu - uznał w "polskim" wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX