PCC od wniesienia wkładu do spółki osobowej nie jest kosztem podatkowym - OpenLEX

Malinowski Michał, PCC od wniesienia wkładu do spółki osobowej nie jest kosztem podatkowym

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

PCC od wniesienia wkładu do spółki osobowej nie jest kosztem podatkowym

Skoro z wniesieniem wkładu do spółki osobowej nie wiąże się powstanie przychodu, to nie jest możliwe uznanie uiszczonego w związku z tą czynnością PCC za koszt uzyskania przychodu. Tak wskazał NSA w wyroku z 6 lutego 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX