Leśniak Grażyna J., Państwo ma zapewnić warunki do naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa UE. Omówienie wyroku TS z dnia 18 stycznia 2022 r., C-261/20 (Thelen Technopark Berlin)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Państwo ma zapewnić warunki do naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa UE. Omówienie wyroku TS z dnia 18 stycznia 2022 r., C-261/20 (Thelen Technopark Berlin)

Mimo, że Trybunał stwierdził już, iż przepisy niemieckie ustalające minimalne stawki wynagrodzenia za usługi architektów i inżynierów są sprzeczne z dyrektywą usługową, to sąd krajowy rozpoznający spór pomiędzy jednostkami nie jest zobowiązany odstąpić od stosowania tego uregulowania niemieckiego wyłącznie na podstawie prawa Unii. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX