Malinowski Michał, OZE nie reguluje opodatkowania energii podatkiem akcyzowym

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

OZE nie reguluje opodatkowania energii podatkiem akcyzowym

Opodatkowaniu akcyzą podlega całość energii elektrycznej, którą wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (nabywca końcowy) pobrał z sieci na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 5.10.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX