Sondej Marek Zbigniew, Oświadczenie dotyczące służebności musi odnosić się do całej nieruchomości

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Oświadczenie dotyczące służebności musi odnosić się do całej nieruchomości

Właściciel nieruchomości uprawnionej może zrzec się służebności gruntowej bez zgody właściciela nieruchomości obciążonej. Jego oświadczenie musi dotyczyć jednak wszystkich działek - wyjaśnił Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX