Orzecznictwo lekarskie ZUS jest dwuinstancyjne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Orzecznictwo lekarskie ZUS jest dwuinstancyjne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Orzecznictwo lekarskie ZUS jest dwuinstancyjne

Decyzja ZUS w sprawie ubezpieczonego była oparta na orzeczeniu lekarza orzecznika. Ubezpieczony nie zgadzał się z ustaleniami lekarza. Nie zaskarżył on jednak orzeczenia lekarza do komisji lekarskiej, a wniósł jedynie odwołanie do sądu. Jego odwołanie należało więc uznać za niedopuszczalne - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX