Partyk Aleksandra, Organ podatkowy nie musi poszukiwać adresu strony

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Organ podatkowy nie musi poszukiwać adresu strony

Organ podatkowy dysponował informacją o adresie podatnika. Dane te wynikały z baz urzędowych. Podatnik nie aktualizował tych danych, choć ciążył na nim taki obowiązek. Strona nie może zatem twierdzić, że organ bezpodstawnie uznał korespondencję za skutecznie doręczoną. Doręczenie było prawidłowe – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX