Opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego jako dochód w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - OpenLEX

Grotkiewicz Magdalena, Opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego jako dochód w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego jako dochód w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest dochodem w rozumieniu art. 60 ust. 7 ustawy o finansach publicznych wynika z pisma z dnia 6 września 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej (RP.0441/41/78/31814/2013). W związku ze zmianami w przepisach (m.in. art. 1 i 60) ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o systemie oświaty prezentowane w niniejszym omówieniu stanowisko zachowuje aktualność do sytuacji faktycznych mających miejsce do momentu wejścia w życie zmienionych przepisów tj. do 8 kwietnia 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX