Partyk Aleksandra, Opłata roczna za użytkowanie wieczyste bez odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Omówienie wyroku TS z dnia 13 stycznia 2022 r., C-327/20 (New Media Development & Hotel Services)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste bez odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Omówienie wyroku TS z dnia 13 stycznia 2022 r., C-327/20 (New Media Development & Hotel Services)

Pojęcie „transakcji handlowej” w rozumieniu przepisów dyrektywy 2011/7 w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych należy rozumieć w ten sposób, że nie obejmuje ono pobierania przez organ publiczny opłaty należnej tytułem wynagrodzenia za użytkowanie wieczyste gruntu od przedsiębiorstwa, względem którego ów organ publiczny jest wierzycielem – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX