Partyk Aleksandra, Opinia biegłego sądowego kluczowa w sporze o błąd medyczny

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Opinia biegłego sądowego kluczowa w sporze o błąd medyczny 

Sąd pozyskał rzetelną opinią biegłego sądowego, z której wynika, iż w szpitalu nie doszło do popełnienia błędów medycznych podczas leczenia pacjenta. Nie było więc celowym prowadzenie dowodu z zeznań świadka, skoro ten nie dysponuje wiadomościami specjalnymi z zakresu okulistyki - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX