Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Omyłkowe zaniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zawsze prowadzi do jej podwyższenia

Ustalenie przez płatnika nieprawidłowej zaniżonej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie prowadzi automatycznie do możliwości nałożenia na płatnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych sankcji określonej w art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej – stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 września 2013 r., III AUa 109/13.

Cytowane rozstrzygnięcie zapadło w następujących okolicznościach: powód z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA za trzy kolejne lata był zobowiązany do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy. Za miesiąc kwiecień 2012 r. płatnik błędnie ustalił stopę procentową składki na to ubezpieczenie na poziomie 1,47%. Za pozostałe miesiące wartość tę samodzielnie skorygował i ustalił prawidłowo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z powodu zaniżenia stopy procentowej składki podwyższył ją jednak o 50% w roku składkowym od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Decyzję tę zmienił Sąd Okręgowy,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?