Florjanowicz-Błachut Przemysław, Omówienie wyroku ETPC z dnia 21 lipca 2022 r., 5797/17 (Darboe i Camara przeciwko Włochom)

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2022/5-6/199-204
Autor:

Omówienie wyroku ETPC z dnia 21 lipca 2022 r., 5797/17 (Darboe i Camara przeciwko Włochom)

Zobowiązania pozytywne państwa – Ochrona życia prywatnego – Brak zachowania należytej staranności w odniesieniu do małoletniej osoby ubiegającej się o azyl, pozbawionej minimalnych gwarancji proceduralnych w ramach procedury oceny wieku – Znaczenie procedury oceny wieku w kontekście migracji, w tym gwarancji proceduralnych, dla zagwarantowania praw wynikających ze statusu małoletniego – Wskazanie właś-ciwych gwarancji wynikających z prawa Unii i prawa międzynarodowego – Nieludzkie i poniżające traktowanie

I.Okoliczności faktyczne sprawy

Sprawa dotyczyła obywatela Gambii, urodzonego prawdopodobnie w 1999 r., który przybył do Włoch drogą morską na Sycylię w czerwcu 2016 r. Początkowo umieszczono go w ośrodku dla małoletnich cudzoziemców bez opieki. Trzy miesiące później został przeniesiony do ośrodka dla dorosłych cudzoziemców, a w jego karcie medycznej wskazano datę urodzenia jako 22 lutego 1999 r.

Następnie na wniosek lokalnej prefektury przeprowadzono medyczną ocenę wieku skarżącego. W ocenie tej stwierdzono, że jego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX