Chojnacka Irena, Omówienie wniosku Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 417(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2020/5/127-151
Autor:

Omówienie wniosku Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 417(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły dwa wnioski dotyczące kontroli konstytucyjności art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego. W pierwszym, złożonym w dniu 28 sierpnia 2020 r. (sygn. akt K 18/20), Prezes Rady Ministrów wniósł o:

„zbadanie zgodności art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie, w jakim nie wprowadza wymogu stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności rozporządzenia z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą z art. 2, art. 188 pkt 3 i art. 193 Konstytucji RP” .

W drugim wniosku złożonym w dniu 16 września 2020 r. (sygn. akt K 21/20 ) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosła o:

„... zbadanie zgodności art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z:

1) art. 77 ust. 1 w związku z wywodzoną z art. 2Konstytucji RP zasadą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX