Gomułowicz Andrzej, Wiącek Marcin, Omówienie do wyroku WSA z dnia 7 lutego 2019 r., II SA/Sz 1333/18

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2020/4/151-154
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 7 lutego 2019 r., II SA/Sz 1333/18

Teza: Świadczenie „Dobry start” przysługuje na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych, niewymienionej w § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061), jeżeli zdobywa ono w tej szkole wykształcenie podstawowe, tym samym realizując obowiązek szkolny – przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych przesłanek tego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX