Omówienie do wyroku WSA z dnia 22 września 2016 r., I SA/Sz 649/16 - OpenLEX

Gomułowicz Andrzej, Wiącek Marcin, Omówienie do wyroku WSA z dnia 22 września 2016 r., I SA/Sz 649/16

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2017/3/152-154
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 22 września 2016 r., I SA/Sz 649/16

Teza: Prokurent reprezentuje mocodawcę i może podejmować decyzje w zakresie kształtowania stosunków mocodawcy z organami podatkowymi, kontrahentami handlowymi, klientami, instytucjami finansowymi itd., a zatem we wszystkich tych dziedzinach, w których wymagana jest niekaralność. W konsekwencji, prokurent może być uznawany za osobę kierującą działalnością spółki w rozumieniu art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm., dalej: u.p.a.), a karalność prokurenta spółki może być przyczyną cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (art. 52 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 48 ust. 1 pkt 3 u.p.a.).

Rozstrzygnięcie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (...) po rozpoznaniu (...) sprawy ze skargi E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z (...) listopada 2015 r. (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX